Over Dieren magazine enquête huisdierbezitters

Enquête loopt van Vrijdag 25 december tot Zaterdag 20 maart
Over Dieren houdt onder haar lezers regelmatig een enquête. Al die lezers zijn natuurlijk huisdierbezitters en de meeste houden honden en/of katten. Daarom hebben we de vragenlijsten onderverdeeld in honden- en kattenonderwerpen. Over Dieren stelt u een aantal vragen die tot op heden onvoldoende beantwoord zijn gebleven of waarnaar nooit eerder onderzoek is gedaan. Uw deelname aan deze enquête waardeert de redactie zeer. We willen dan ook 25 inzenders belonen met een boek van Wammes. Omdat het deze keer niet gaat om een echte wedstrijd en de antwoorden dus nooit fout of goed kunnen zijn, zal er door de redactie geloot worden. Bij de volgende vragen zijn vaak meerdere antwoorden mogelijk. Wanneer u zowel hond als kat hebt, kunt u alle vragen beantwoorden. Als u meerdere honden en/of katten heeft, geeft u een antwoord dat betrekking heeft op het oudste dier. Uw ingevulde formulier ontvangen wij graag voor 20 maart 2021.
De enquête is voorbij.

Leden

5074

Foto's

1050

likes

2864