Progressieve Retina Atrofie

Progressieve retina atrofie, afgekort als PRA, is een oogziekte die meestal voorkomt bij oudere honden. Het is een erfelijke afwijking die uiteindelijk blindheid veroorzaakt. De ziekte tast de staafjes in de hond zijn netvlies aan, waardoor het dier slechter gaat zien. In een later stadium worden ook de kegeltjes aangetast.

Mensen kennen een soortgelijke aandoening, bekend onder de naam Retinitis Pigmentosa (RP).
Aandoening : Ogen

Synoniem : PRA; Gegeneraliseerde Progressieve Retina Atrofie; gPRA

Leden

5074

Foto's

1050

likes

2864